Konkurs na stanowisko stypendysty dla studenta

Stypendium będzie przyznane w ramach rocznego przedłużenia projektu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – HOMING pt. „Terahertz structured beams for material diagnostics and microscopy”.

Projekt dotyczy zastosowania wiedzy na temat światła strukturyzowanego w technice terahercowej, w celu poprawy rozdzielczości przestrzennej skanerów terhercowych.

Więcej informacji o projekcie pod adresem: https://www.terahertz.pl/#projekt

W projekcie przewidziane są dwa stypendia w wysokości  1500 PLN (brutto), maksymalnie na okres 1 roku (w zależności od zaangażowania i wyników studenta).

Wymagania wobec Kandydata:

  • Kandydat Posiada status studenta I lub II (tylko I semestr)  stopnia studiów kierunku Fizyka Techniczna, Fotonika, Optyka Stosowana lub pokrewne specjalności.
  • Stypendysta zdecyduje się na realizację pracy magisterskiej w zespole Kierownik Projektu.
  • Obecnie nie otrzymuje innego stypendium naukowego w ramach innego programu realizowanego przez Fundacje na rzecz Nauki w Polsce niezależnie od źródła ich finansowania.
  • Uzyskał wysoką średnią ocen studiów.
  • Posiada umiejętności techniczne i ma chęć realizacji prac eksperymentalnych.
  • Posiada podstawową znajomość programowania w LabVIEW lub Python.
  • Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.
  • Realizacja dotychczasowych prac projektowych w laboratoriach optycznych będzie dużym atutem.

Procedura konkursowa

I etap – nabór do konkursu

Należy przesłać CV oraz list motywacyjny (cover letter)  w języku angielskim na adres e-mail: krzysztof.switkowski@pw.edu.pl

W CV proszę także o umieszczenie informacji o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach za prowadzenie badań naukowych.

Termin zakończenia naboru 28 marca 2021

II etap – rozmowa kwalifikacyjna

Drugim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna z komisją stypendialną. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko najlepszych kandydatów.

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony zgodnie z zasadami przeprowadzenia naboru studentów i doktorantów opisanymi w dokumentacji konkursowej

https://www.fnp.org.pl/assets/Program-HOMING_Dokumentacja_konkursowa_5-2018.pdf

Rozmowa kwalifikacyjna będzie realizowana na platformie TEAMS

Termin rozmowy kwalifikacyjnej 29.03.2021, godzina 17:00

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji (m.in. szczegółowy opis zadań stypendysty oraz specyfiki prowadzonych badań) proszę o kontakt e-mail: krzysztof.switkowski@pw.edu.pl